Zpracování

  • daňové evidence (jednoduché účetnictví) – plátce i neplátce DPH
  • účetnictví (podvojné účetnictví) – plátce i neplátce DPH
  • DPH
  • přiznání k Dani z příjmů fyzických osob (DPFO)
  • přiznání k Dani z příjmů právnických osob (DPPO)
  • přiznání k Silniční dani
  • přiznání k Dani z nemovitostí
  • mezd

Rekonstrukce všeho výše uvedeného (zpětné zpracování)

Personalistika (pracovní smlouvy, výměry, výpovědi atd.)

Zastupování na úřadech

Právní porady (spolupracujeme s renomovaným právníkem)

Veškeré notářské zápisy (máme k dispozici notáře)

Založení firmy, nebo získání Živnostenského list