Zpracování daňové evidence

   
 • Neplátce DPH (od 0 do 100 řádků v peněžním deníku)
1000,- Kč/měsíc
 • každý další řádek v peněžním deníku
15,- Kč/řádek
     
 • Plátce DPH (od 0 do 100 řádků v peněžním deníku)
1500,- Kč/měsíc
 • každý další řádek v peněžním deníku
20,- Kč/řádek
     

Zpracování účetnictví

   
 • Neplátce DPH (od 0 do 100 řádků v účetním deníku)
2000,- Kč/měsíc
 • každý další řádek v účetním deníku
21,- Kč/řádek
     
 • Plátce DPH (od 0 do 100 řádků v účetním deníku)
2500,- Kč/měsíc
 • každý další řádek v účetním deníku
26,- Kč/řádek
     

Zpracování přiznání

   
 • Zpracování DPFO ‐ zaměstnanec
600,‐ Kč/kus
 • Zpracování DPFO – OSVČ ‐ klient
1000,- Kč/kus
 • Zpracování Silniční daně
600,‐ Kč/kus
 • Zpracování DPPO + výkazy – klient
3000,- Kč/kus
     

Zpracování mezd

   
 • Měsíc nástupu / výstupu zaměstnance
400,- Kč/kus
 • Každý další měsíc
250,- Kč/kus
 • Sepsání pracovní smlouvy (HPP, DPP)
1000,- Kč/kus
     

Ostatní

   
 • Zastupování na úřadech
500,- Kč/započatá hodina
 • Cestovné (počítáno z kanceláře v Havlíčkově Brodě a zpět)
10,‐ Kč/km dle GPS
 • Podání nulového DPH
500,‐ Kč/kus
 • Podání registrace FO a PO pro FÚ, ZP, ČSSZ
600,‐ Kč/kus
 • Podání registrace k DPH pro FO a PO
600,‐ Kč/kus
 • Podání změn, ostatních registrací a přihlášek
600,- Kč/kus
 • Vyplnění a odeslání dotazníku ČSÚ
1000,- Kč/kus
 • Ostatní písemnosti a formuláře
500,- Kč/započatá hodina
 • Zpracování DPFO – OSVČ ‐ kteří nejsou klienty
  dle dohody
 • Zpracování DPPO + výkazy ‐ kteří nejsou klienty
  dle dohody
 • Služby notáře
  dle dohody
 • Služby právního zástupce
  dle dohody
 • Rekonstrukce daňové evidence, nebo účetnictví
  dle dohody
 • Zajištění virtuálního sídla firmy
  dle dohody
 • Založení firmy (s.r.o.) na klíč
  dle dohody
 

Nejsme plátci DPH. V případě, že se staneme plátci DPH, je nutné na tyto ceny pohlížet jako na ceny bez DPH.